Anna Sungkar, 2020
Pesta Kembang

75 x 115 cm
Media Triplek, Kertas Minyak & Kertas Manila.