Lilis Nuryati
Kembang Mawar Camperenik

80 x 82 x 92 cm